Boeken bestellen bij Hesperia te Culemborg

Wederverkopers klik op onze nieuwe leveringsvoorwaarden.

info@hesperia.nl – tel. 0345 - 505 742 – KvK 241 453 10De Kosmos-agenda 2014 en Lesgeven met de Kosmos verschijnen pas in het voorjaar als gevolg van onjuist (on!)deskundig advies. Wij moeten nu ons productiesysteem helaas geheel opnieuw opbouwen.
Totdat u de agenda zelf zult hebben ontvangen, kunt u de gegevens eruit evenwel hier vinden: klik op toon gegevens maart/juli en geef een print-commando. Als u dat niet kunt, bel ons dan. Wij sturen deze gegevens dan per post.Maak – per vooruitbetaling – het verschuldigde bedrag over op de rekening van Hesperia:
NL98 INGB 0000 4119 61

Voor een bezorgadres in Nederland onder "mededelingen" alleen en uitsluitend uw postcode en huisnummer vermelden, ook geen boektitel(s), tenzij met ons uitdrukkelijk anders is afgesproken.

Voor een bezorgadres in het buitenland ons personalia toesturen. Zie het eind van de website.


Titels en prijzen


Personalia voor bezorgadres buitenland

Mijn E-mail adres *
 
Mijn telefoonnummer
 
Ik betaal vooruit - bedrag(en), geen titel(s) *
1
Mijn rekeningnummer *
 
Rekeninghouder als vermeld door de bank *
 
Geadresseerde indien ander dan rek.houder
 
Straat *
 
Huisnummer *
 
Postcode *
 
Woonplaats *
 
Land indien ander dan Nederland
 


1Geen boektitel(s) vermelden; die herkennen wij aan het bedrag van de prijs. Vermeld van een gewenst boek dus uitsluitend de prijs (zie onder), hierboven achter een €: , voor meer dan 1 exemplaar de prijs in veelvoud. Gaat het om verschillende titels, vermeld dan de afzonderlijke prijzen.


BESTEL DE GEWENSTE TITEL(S) als volgt:

  • noteer achter de pijlen hierboven uw gegevens, in de gebruikelijke spelling s.v.p.!
  • print dit bestelformulier daarna voor uzelf: klik op printen
  • klik vervolgens op , dan wordt dit bestelformulier toegezonden aan ons
  • maak tot slot nu het verschuldigde over op de rekening van Hesperia te Culemborg, rekeningnummer NL98 INGB 0000 4119 61 – BIC INGBNL 2A
  • Vermeld hierbij als mededeling alleen en uitsluitend uw postcode en huisnummer, verder niets, tenzij met ons telefonisch uitdrukkelijk anders is afgesproken. Vermeld al uw personalia achter de pijltjes hierboven!
  • U ontvangt uw bestelling zodra het (totaal)bedrag genoemd achter € is voldaan!


    Titels en prijzen vindt u aan het begin van bovenstaande tekst